Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Dodavatelé

Štítky

Všeobecné obchodní podmínky - Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky - nákupní řád společnosti Blue Engineering Motorsport s. r. o., provozovatele internetových obchodů je plně v souladu s platnou legislativou České republiky a obchodními zvyklostmi v České republice obvyklými. Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále jen „VOP“ platí pro všechny internetové obchody provozované společností Blue Engineering Motorsport s. r. o. v jakékoli jazykové mutaci. Veškeré nabízené zboží pochází od prověřených dovozců nebo distributorů v ČR, splňuje všechny zákonem požadované podmínky, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Návštěvníci stránek berou na vědomí, že obsah internetových stránek v jakékoli jazykové mutaci má pouze informativní charakter. Nákup na stránkách provozovaných společností Blue Engineering Motorsport s. r. o. se řídí výhradně právem České republiky a výrobky jsou primárně opatřeny informacemi v českém jazyce.

 

1. Provozovatel
Blue Engineering Motorsport s. r. o.
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

pouze fakturační - neslouží jako kontaktní ani výdejní místo

IČ: 085 57 390

DIČ: CZ08557390

Korespondenční a doručovací adresa:

Blue Engineering Motorsport s. r. o.

Ujkovice 12, 294 04 Ujkovice

Bankovní účet vedený v měně CZK

(pro platby v měně CZK - Kč)

Banka

Komerční banka a. s.

Číslo účtu

9970257

Kód banky

0100

BIC kód

KOMBCZPP

SWIFT

KOMBCZPPXXX

IBAN

CZ84 0100 0000 0000 0997 0257

 

Bankovní účet vedený v měně EUR

(pro platby v měně EUR - €)

Banka

Komerční banka a. s.

Číslo účtu:

123-580180297

Kód banky

0100

BIC kód

KOMBCZPP

SWIFT

KOMBCZPPXXX

IBAN

CZ67 0100 0001 2305 8018 0297

 

2. Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového portálu www.blueengineering.cz i www.shop.blueengineering.cz . Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní iniciály v elektronickém formuláři nebo se zaregistruje, bude mu na uvedenou e-mailovou adresu doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při registraci bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu a kontrolu objednávky. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Pokud dojde mezi odesláním objednávky a jejím potvrzení ke změně cen, má objednávající právo od objednávky odstoupit nebo akceptovat změnu ceny. Objednávka je považována za závaznou pro obě strany od jejího potvrzení ze strany dodavatele. O potvrzení objednávky je objednávající informován e-mailem nebo telefonicky. Na zboží s akční cenou (výrobek má v názvu uvedeno slovo AKCE) se další slevy neposkytují. Slevy nelze sčítat a kombinovat. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

2.1

Každá potvrzená objednávka je závazná (Občanský zákoník § 1724 a násl., zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši Kč 500,- nebo ekvivalent v cizí měně. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. O přijetí, zpracovávání a expedici objednávky je kupující informován na e-mail uvedený v objednávce, případně formou SMS na číslo mobilního telefonu. Na zdůvodnění nepřevzetí či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží, dovolená, zahraniční cesta apod.) nebude přihlíženo. Ztotožnění objednatele je možné pomocí IP adres a ISP providera, které jsou součástí objednávky. Spotřebitel má právo do 7 dnů od vrácení zásilky aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. Spotřebitel zároveň v ceně objednávky uhradí předchozí marné cenu za dopravu. Způsob úhrady takové objednávky bude vždy jen platba předem na bankovní účet. V takovém případě nebude smluvní pokuta účtována. Pokud kupující nepožádá do 7 dnů od vrácení zásilky o opětovné zaslání objednaného zboží nebo zaslání odmítne, bude mu vystavena výzva k platbě na náklady spojené s expedicí zásilky včetně smluvní pokuty. V případě neuhrazení dlužné částky, bude pohledávka řešena právní cestou.

2.2

Veškeré zobrazené informace na internetových stránkách www.blueengineering.cz i www.shop.blueengineering.cz mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.3

V případě zadání více objednávek od stejného kupujícího v časovém období, které spadá do stejného termínu vypravení takových objednávek si prodávající vyhrazuje právo spojit z důvodu účelnosti a úspornosti všechny tyto objednávky do jedné. Za objednávky stejného kupujícího se považují objednávky zadané se stejným způsobem dodání nebo s dodáním na stejnou adresu a jedním společným údajem jako je: příjmení, telefon nebo e-mail.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany nakupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijatá, nedošlo k potvrzení objednávky a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má provozovatel portálu www.blueengineering.cz i www.shop.blueengineering.cz  nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

4. Dodání zboží

Zboží v internetovém obchodě označené jako „Skladem“ je buď v expedičním skladu nebo v externím skladu. Pokud je zboží v expedičním skladu, je standardně expedováno následující pracovní den od přijetí objednávky. Pokud je zboží skladem v externím skladu, pak se doba expedice prodlužuje o 2-3 pracovní dny. Pokud je zboží na objednávku, pak se doba expedice prodlužuje v závislosti na tom, kdy dodavatel nebo dovozce zboží dodá. Zpravidla do 14-ti dnů od objednání. O přesné době dodání je vždy zákazník informován telefonicky nebo emailem. Pokud není zboží skladem, nemůžeme zaručit žádnou lhůtu, protože závisí na dalších dodavatelích a dovozcích. Při převzetí zboží je zákazník povinen překontrolovat, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je zásilka poškozená je kupující oprávněn zásilku odmítnout, případně zjistit míru poškození v přítomnosti přepravce a následně podat reklamaci u přepravce, což je možné do tří dnů od převzetí zásilky. Odmítnutá zásilka bude nahrazena novou v nejbližším možném termínu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. Z důvodu ochrany životního prostředí jsou daňové doklady (zjednodušené daňové doklady nebo faktury) vystavovány jen na vyžádání (do poznámky k objednávce uveďte „Žádám daňový doklad“) nebo může být zaslán e-mailem. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím dopravců nebo je možno si objednávku vyzvednout osobně viz. bližší specifikace způsobu dodání zboží.

5. Způsoby platby

Dobírka - při zaslání zboží přepravní službou (kurýrem, poštou nebo jiným dopravcem)

Bankovní převod - pouze při zaslání zboží. Dodací doba počíná běžet datem připsání platby na náš bankovní účet.

Platební karta online – pouze při zaslání zboží. Dodací doba počíná běžet datem připsání platby na náš bankovní účet.

5.1 Přeplatky

Přeplatky jakkoli vzniklé na straně zákazníka do částky 100 Kč (příp. ekvivalent v cizí měně) si vyhrazuje provozovatel internetového obchodu právo ponechat jako kredit do další objednávky. Přeplatky nad 100 Kč (příp. ekvivalent v cizí měně)  budou vráceny na žádost zákazníka. Přeplatky budou odeslány zdarma tuzemským bankovním převodem v CZK. V případě zaslání jiným způsobem budou takové přeplatky poníženy o náklady transakčních poplatků (např. konverze do cizí měny, zahraniční bankovní poplatky, paušální poplatek za odeslání poštovní poukázkou typu C ve výši 100 Kč a další).

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 - 1925, §§ 2099 - 2117 a §§ 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Má-li spotřebitel právo, u vady odstranitelné na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny, a u vady neodstranitelné, pro kterou nelze věc užívat, právo na odstoupení od smlouvy, anebo na přiměřenou slevu z ceny, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.1 Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od prověřených dovozců nebo distributorů, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Na závodní díly, jakožto vysoce specializované produkty, které nejsou určeny pro běžný silniční provoz, nemůže být, z důvodu vysoké námahy, zaručena žádná garance.

Pro usnadnění procesu reklamace doporučujeme před tím, než zboží k reklamaci odešlete, kontaktovat zákaznickou linku na tel.: +420 702 146 836, naši pracovníci Vás budou informovat o všech náležitostech správného postupu reklamace. Reklamované zboží můžete v souladu se zákonem zaslat i na sídlo společnosti. Zboží v takovém případě zašlete jako doporučenou zásilku (např.: kurýrním dopravcem, Českou poštou, službou Balík do ruky nebo Doporučený balík), aby bylo možné zásilku reklamovat, pokud by došlo k její ztrátě nebo poškození. Náš internetový obchod nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé nedostatečným nebo žádným pojištěním zboží během přepravy od zákazníka. Náklady související s přepravou zboží za účelem reklamace zboží ponese spotřebitel (zákazník) a budou prodávajícím zákazníkovi proplaceny pouze v případě, že jeho reklamace bude uznána za oprávněnou. Zásilku nezasílejte s dobírkou – zásilky odeslané zákazníky na dobírku nebudou společností Blue Engineering Motorsport s. r. o. převzaty.

6.1.1 Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo korespondenčně. Zboží zašlete na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.


Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží nebo jeho části, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.1.2 Převzetí vyřízené reklamace

Reklamující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění obdobně jako je stanoveno v §2159 zákona 89/2012 Sb. Poplatek činí 99 Kč za každý další den uskladnění věci po uplynutí lhůty 30-ti dnů od výzvy k převzetí věci. Pokud došlo k účtování poplatku za uskladnění, bude věc vydána zákazníkovi až po vyrovnání dlužné částky za uskladnění.

6.1.3 Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce ( http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

7. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle Občanského zákoníku (§§ 1829 - 1837) právo do 14 dnů od doručení (vyzvednutí) zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být způsobilé k dalšímu prodeji. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních nepoškozených obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty. Pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě se spojte s našimi pracovníky na tel.: +420 702 146 836, kteří Vás budou informovat o dalším postupu, nebo zašlete nejpozději do 14 dnů od doručení (vyzvednutí) objednávky volně formulované „Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě“ obsahující všechny náležitosti vyžadované aktuální legislativou (zejména tedy: jméno, příjmení, adresu, číslo nebo kód objednávky, datum převzetí objednávky, informaci o tom, že se jedná o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, počet a druh vraceného zboží, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz a podpis zákazníka) na sales@blueengineering.cz, případně na naši korespondenční adresu Blue Engineering Motorsport s. r. o., Ujkovice 12, 294 04 Ujkovice. Zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (vracené zboží) musí být doručeno na korespondenční adresu nejpozději do 14-ti dnů od zaslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, pokud nebylo zasláno společně s Oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nebude tato lhůta dodržena nárok na odstoupení od kupní smlouvy zaniká. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (např.: balík do ruky nebo doporučený balík), aby bylo možné zásilku reklamovat, pokud by došlo k její ztrátě nebo poškození. Náš internetový obchod nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé nedostatečným nebo žádným pojištěním nebo zabalením zboží během přepravy od zákazníka. Zásilku nezasílejte s dobírkou – zásilky odeslané zákazníky na dobírku nebudou společností Blue Engineering Motorsport s. r. o. převzaty. Pokud budou splněny za strany zákazníka podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, bude provedeno ve lhůtě 14 dní finanční vyrovnání. V souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 1834 nemá zákazník nárok na vrácení peněz za služby, které mu byly v souvislosti se zasláním zboží poskytnuty (např. dobírečné apod.), protože tyto služby byly zcela realizovány před odstoupením od kupní smlouvy na základě výslovného přání zákazníka, které bylo vyjádřeno odesláním objednávky. Dle § 1832 odst. 2 nemá zákazník nárok na vrácení ceny za dodání v plné výši, pokud si nevybral nejlevnější způsob dodání. V takovém případě prodejce zákazníkovi uhradí cenu nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který prodejce poskytuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží rovněž nelze ve 14-ti denní lhůtě bez udání důvodu vracet, pokud byla kupujícím buď právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Zaslané zboží na které se nevztahují zákonné podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy bude zákazníkovi vráceno po uhrazení dopravného ze strany zákazníka bankovním převodem na bankovní účet společnosti  Blue Engineering Motorsport s. r. o.. Neučiní-li zákazník tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění obdobně jako je stanoveno v §2159 zákona 89/2012 Sb. Poplatek činí 99 Kč za každý den uskladnění věci. Poplatek je účtován za každý den po uplynutí lhůty 30-ti dnů od výzvy k úhradě dopravy do doby uhrazení nebo vyrovnání jiného dluhu zákazníka, který brání odeslání věci. Pokud došlo k účtování poplatku za uskladnění, bude věc odeslána zákazníkovi až po vyrovnání dlužné částky za uskladnění.

8. Ochrana osobních údajů a dat

8.1 Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/subjektům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo,

b) orgánům veřejné a státní moci

8.2 Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu minimálně 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována minimálně do konce roku 2030). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, kontaktní e-mail.

8.3 Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování nebo uchovávání;

4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.


Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům, pokud k tomu kupující nedá souhlas.

9. Odpovědnost za správnost údajů

Blue Engineering Motorsport s. r. o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Blue Engineering Motorsport s. r. o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany e-shopu.

10. Kurýrní doručení v rámci ČR

Zásilka bude doručena kurýrní službou na Vámi určené místo (možnost zaslat zásilku do zaměstnání - nezapomeňte uvést název firmy) obvykle následující den po dni expedice v rozmezí od 8:00 do 18:00 hod. Zákazník bere na vědomí, že dodací lhůta závisí na aktuálních možnostech třetí strany, tj. dopravce a bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Objednávky hrazené na dobírku, pokud je objednané zboží skladem, expedujeme nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. Objednávky hrazené převodem na účet nebo platbou kartou jsou expedovány nejpozději následující pracovní den po připsání částky na účet. Úhrada při převzetí zásilky v hotovosti – dobírkou nebo předplatbou bankovním převodem na účet (zdarma). Délka úložní doby balíku: dle dohody s kurýrem - maximálně 3 pokusy o doručení nebo týden.

11. Zásilky do zahraničí

Běžně zasíláme zboží do všech států EU i zemí mimo EU. Cena dopravy je kalkulována v závislosti na hmotnosti, velikosti a místa určení. Na základě domluvy je zásilka odeslána buď kurýrní společností nebo poštou. Objednávky do zahraničí lze uhradit pouze předplatbou - platbou na bankovní účet nebo platební kartou online společnosti Blue Engineering Motorsport s. r. o. - viz článek 12. Předplatba. Cena bude upřesněna na základě další komunikace, takže cenu za zboží nepřevádějte, dokud Vám nebude konečná cena potvrzena.

12. Předplatba - platba na bankovní účet

Objednávky dopravované přepravcem (kurýrní službou) lze hradit převodem na bankovní účet společnosti Blue Engineering Motorsport s. r. o. Objednávky lze platit platební kartou na internetu.

12.1 Platba v CZK v rámci ČR

Pro předplatby v českých korunách můžete využít účet v ČR:

Název účtu: Blue Engineering Motorsport s. r. o.
Banka: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 9970257
Kód banky: 0100
Měna účtu: CZK
Standardní formát: 9970257/0100

12.2 Platba v EUR

Pro předplatby v EURech využijte náš eurový účet. Slouží pro předplatby ze států eurozóny. Při platbě objednávky z jiných států mimo Eurozónu vyčkejte na potvrzení částky k úhradě.
Název účtu: Blue Engineering Motorsport s. r. o.
Adresa příjemce: Blue Engineering Motorsport s. r. o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady. 120 00 Praha 2

Banka: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC kód: KOMBCZPP

SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ67 0100 0001 2305 8018 0297
měna účtu: EUR
číslo účtu: 123-580180297/0100

12.3 Platba v CZK ze zemí mimo Eurozónu

Pro platby převodem ze všech států mimo eurozóny můžete využít náš účet v CZK u Komerční banky a.s. Nezapomeňte nastavit dispozici úhrady bankovního poplatku na OUR. Platby s dispozicí BEN nebo SHA nebudou akceptovány.
Název účtu: Blue Engineering Motorsport s. r. o.
adresa příjemce: Blue Engineering Motorsport s. r. o., Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady. 120 00 Praha 2
banka: Komerční banka, a. s, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC kód: KOMBCZPP

SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo účtu: 9970257
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0997 0257
měna účtu: CZK

13. Písemné informace a poučení dle § 1820 zákona 89/2012 Sb.

- ad a) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.
- ad f) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Odstoupení od kupní smlouvy – viz odstavec 7 VOP. Vaše odstoupení zasílejte na e-mailovou adresu sales@blueengineering.cz nebo na adresu pro doručování: Blue Engineering Motorsport s. r. o., Ujkovice 12, 294 04 Ujkovice.

- ad g) Náklady související s navrácením zboží ponese spotřebitel (zákazník) a nebudou prodávajícím zákazníkovi proplaceny.

- ad j) Stížnosti směřujte e-mailem na adresu sales@blueengineering.cz nebo na adresu pro doručování: Blue Engineering Motorsport s. r. o., Ujkovice 12, 294 04 Ujkovice. Spotřebitel má samozřejmě právo podávat stížnosti ke všem dotčeným orgánům státní správy.

Blue Engineering Motorsport s. r. o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 08557390, zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 320958.
Adresa pro doručování: Blue Engineering Motorsport s. r. o., Ujkovice 12, 294 04 Ujkovice, tel.: +420 702 146 836, sales@blueengineering.cz

Živnostenský úřad Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.
Název zboží a hlavní charakteristiky zboží jsou u jednotlivých nabízených položek
Konečné ceny zboží a služeb jsou uvedeny u jednotlivých nabízených položek
Náklady na dodání jsou uvedeny v dodacích podmínkách a možnost jejich výběru je v sekci "Košík"

Náklady na úhradu jsou uvedeny v dodacích podmínkách a možnost jejich výběru je v sekci "Košík"

Nabídka je platná po dobu aktivního připojení k serveru www.blueengineering.cz i www.shop.blueengineering.cz
- Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Vaší objednávky. Od návrhu kupní smlouvy (odeslané objednávky) máte právo odstoupit nejpozději do potvrzení objednávky nebo dále dle platné legislativní úpravy.

- Společnost Blue Engineering Motorsport s. r. o. provozuje prostřednictvím internetových obchodů výhradně maloobchodní prodej zboží. A to i v případě, že osobou nakupující je osoba právnická nebo podnikající fyzická osoba.
- Internetové stránky společnosti Blue Engineering Motorsport s. r. o., ať již jsou provozované v jakékoli jazykové mutaci, jsou určeny výhradně pro prodej zboží podle práva České republiky. Jazykové mutace slouží příslušníkům národnostních menšin nebo cizincům usazeným v ČR, pro které je komunikace v českém jazyce obtížná. Objednávající bere na vědomí, že se prodej a vše související řídí podle práva České republiky. Informace o výrobcích v jiných jazykových mutacích mají pouze informativní charakter; výrobky jsou opatřeny primárně informacemi v českém jazyce.

Poslední aktualizace 29. 2. 2020